Huiswerk

Huistaakbeleid

Onze visie op huiswerk:
Over huiswerk zijn er heel uiteenlopende meningen… Sommigen zijn voor, anderen zijn tegen. Toch hebben wij als school de keuze gemaakt om wel degelijk huiswerk mee te geven aan de kinderen. Dit om de volgende redenen:

  • Huiswerk als extra inoefening
  • Om u te kunnen laten zien waar uw kinderen op school mee bezig zijn en hoe ze opdrachten aanpakken/verwerken.
  • Een goede voorbereiding voor de middelbare school en verdere studies.

Om misverstanden te vermijden en om aan iedereen (ouders, kinderen en leerkrachten) duidelijk te maken wat er verwacht wordt, hebben wij enkele afspraken gemaakt i.v.m. huiswerk.

Afspraken:
Er zal op alle dagen een schriftelijke taak gegeven worden, behalve op woensdag. Van het eerste leerjaar wordt wel verwacht dat ze ook op woensdag 10 minuten lezen. Tijdens de toetsenperiode maken de kinderen in de derde graad zelf hun planning op waardoor ze op woensdag vaak wel werk zullen hebben

Dagelijkse tijd te besteden aan huistaken en lessen (ongeveer):

  • 1ste graad – Max. 20 min. huiswerk + 10min. lezen
  • 2de graad – Max. 30 min. huiswerk
  • 3de graad – Max. 50 minuten (contract)

De maximumtijd die is opgegeven kan u helpen om te weten of uw kind niet té lang bezig is. Tijdens de toetsenperiode kan deze maximum tijd wel langer zijn, maar dit wordt vooral bepaald door het kind zelf naargelang de planning die hij/zij maakt.

Sancties
Als het huiswerk niet gemaakt is of niet in orde is, zal er een sanctie volgen. Mogelijke sancties zijn:

  • in de speeltijd maken
  • tegen de dag erna maken samen met het nieuwe huiswerk
  • nota in de agenda
  • extra taak als straf

Wat te doen bij problemen?
Voor de school is het heel belangrijk om te weten hoe kinderen thuis hun huiswerk maken en om te weten wanneer het moeilijk gaat. Daarom vragen wij aan de ouders om ons bij problemen schriftelijk te verwittigen via de schoolagenda of op het huiswerk.

Huiswerkklas

Op maandag, dinsdag en donderdag is er huiswerkklas van 16u15 tot 16u45 voor de kinderen van het tweede tot het zesde leerjaar.

Reacties zijn gesloten.