Schooluren

Voormiddag: 09u00 tot 12u10 (woensdag: tot 11u30)
Namiddag: 13u15 tot 16u00 (vrijdag: tot 15u35)

Middagpauze: 12u10 tot 13u15

Speeltijden: 10u40 tot 10u55 en 14u30 – 14u45

  • Voor de leerlingen die op school hun middagmaal nemen: de toezichters organiseren na afspraak met de directie de wijze waarop de maaltijden verdeeld en gebruikt worden. De leerlingen zullen in het begin van het schooljaar en bij elke wijziging van deze organisatie verwittigd worden. Na afspraak met de directie kunnen leerlingen geweigerd worden in de refter.
  • De leerlingen die thuis hun middagmaal nemen, komen ten vroegste terug naar school om 12u45. Dit vragen wij voor de veiligheid van uw kind omwille van het feit dat er geen toezicht is op de speelplaats vóór 12u45.

Veiligheid aan de schoolpoort

Voor de veiligheid van onze kinderen , vragen wij ze aan de schoolpoort af te zetten en op te halen. Ook de kleuters van de 2de en de 3de kleuterklas. Gelieve de kleuters niet voor 12u af te halen. (met uitzondering van woensdag) Alleen de peuters en kleuters van de eerste kleuterklas mogen naar de klas gebracht worden en daar afgehaald worden.

Kinderen van de lagere school vormen rijen en gaan pas na het tweede belsignaal naar de schooluitgang (op teken van de directrice). Fietsers en leerlingen die de rijweg moeten oversteken, doen dit onder begeleiding van een leerkracht.

Om veiligheidsredenen mag er niet voor de schoolpoort geparkeerd worden.

Laat nooit de schoolpoort openstaan!

Gebruik zelf de zebrapaden als voorbeeld voor de kinderen!

Reacties zijn gesloten.