Inschrijvingen

Vanaf de leeftijd van 2,5 jaar kunnen en mogen de kleuters worden ingeschreven. Een officieel document moet voorgelegd worden: de SIS-kaart (of kopie trouwboekje, geboortebewijs of een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister of een reispas, kinderen van vreemde nationaliteit bezorgen een uittreksel uit het bevolkingsregister).

De instapdata zijn (voor de kleuters tussen 2,5 en 3 jaar):

  • de 1ste schooldag na de zomervakantie
  • de 1ste schooldag na de herfstvakantie
  • de 1ste schooldag na de kerstvakantie
  • de 1ste schooldag van februari
  • de 1ste schooldag na de krokusvakantie
  • de 1ste schooldag na de paasvakantie
  • de 1ste schooldag na hemelvaartsdag

Voor kleuters, ouder dan 3 jaar, zijn geen vaste instapdata bepaald. Zij mogen dus om het even welke dag instappen.

Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat  het kind niet een andere school is ingeschreven.

De inschrijvingen gebeuren op school zelf :

  • tijdens de schooluren
  • na de schooluren, na afspraak
  • op vastgelegde data tijdens de vakantie.

Bij de inschrijving worden alle nadere inlichtingen verstrekt, wordt de school verkend en worden afspraken gemaakt voor de eerste schooldag .

Reacties zijn gesloten.